Avancerad Trädfällning

När du väl bestämt dig för att ta bort ett träd helt gäller det att göra det säkert och effektivt. Går trädet att fälla i sin fulla längd från marken gör vi det. Vi jobbar uteslutande med riktad precisionsfällning och behövs det använder vi hjälpmedel som vinschar och fällriktare för extra säkerhet vid fällning nära hus och ledningar.

Efter fällning hjälper vi dig gärna med stubbfräsning och bortforsling. Är det begränsat med plats och omöjligt att fälla trädet helt plockar vid ner det bit för bit; sektionsfällning.

Vi utför trädfällning i Norrköping, Linköping och övriga Östergötland, Sörmland & Småland.

Vi har två träd som behöver fällas, hur gör vi?

I de flesta fall gör vi ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. På plats är det alltid lättare att bedöma hur jobbet skall göras, möjligheter att komma åt med maskiner osv. Efter detta tar vi fram en offert där det tydligt framgår vad jobbet innefattar och vad de olika delarna kostar. Bra för dig som kund då ni enkelt kan påverka slutpriset genom att göra vissa delar själva. När du bestämt dig skickar vi en orderbekräftelse med startdatum för jobbet efter dina önskemål. Vi håller dig informerad under arbetets gång hur det fortlöper och efter avslutat och godkänt jobb fakturerar vi jobbet.

Varför skall vi anlita ett företag för trädfällning?

Trädfällning är ett potentiellt farligt arbete som bör utföras av utbildad och erfaren personal.Anlitar du ett företag för trädfällning kan du räkna med att jobbet utförs professionellt med säkra och effektiva metoder. Företaget tar hänsyn till rådande förhållanden och är lyhörda för vad du som kund önskar. Anlitar du ett företag tar detta fullt ansvar för jobbet och dessutom ansvar om något går snett.Minimikravet för företaget du anlitar till trädfällning bör vara Svenskt motorsågskörkort nivå AB, F-Skattsedel & ansvarsförsäkring. Innefattar jobbet avancerad trädfällning (dvs all fällning i bebyggelse) är utbildning inom detta såklart bra (Svenskt motorsågskörkort nivå C). Skall klättring och sektionsfällning utföras krävs utbildning i detta.De flesta företag uppfyller ovanstående och arbetar enligt Arbetsmiljöverkets normer och använder CE märkt utrustning. Som privatkund gäller Konsumenttjänstlagen.

Gör ni jobb till fast pris eller på löpande räkning?

Tydligt definierade jobb gör vi i de flesta fall till fast pris vilket uppskattas av våra kunder. Detta är vanligast. Större jobb som exempelvis omfattande tomtfällningar eller gallringar kan göras löpande med takpris, dvs vi uppskattar tidsåtgång som jobbet tar och detta blir vad jobbet maximalt kommer att kosta, går jobbet en dag snabbare betalar ni bara för arbetat tid, tar jobbet en dag längre än beräknat tar vi den kostnaden.

Har ni försäkringar?

Ja, vi har dels egen olycksfallsförsäkring som gäller både på marken och i luften (när vi klättrar).
Viktigast för dig som kund är att vi har en ansvarsförsäkring som täcker sakskador upp till 10 miljoner SEK.

Kan ni såga upp trädet i vedklampar?

Ja, vill du få trädet uppsågat i exempelvis 30cm kubbar för att lättare kunna hantera trädet eller för att det skall klyvas till ved ordnar vi självklart detta.

Kan ni fälla träden och så tar vi själva hand om allt ris och stockarna?

Ja, det går bra. Vid tomtfällningar med flera större träd vill vi starkt rekommendera att du lejer bort utkörning av ris och stockar för maskinell hantering. Det som med maskin tar en dag att köra ut kan ta månader (eller år) att hantera manuellt för en ovan. Ett arbete som dessutom kan bli farligt om träden är fällda i en hög. I slutänden kan det bli billigare att redan från början ta med kostnad för utkörning med maskin. Det är självklart du som kund som väljer. Vill du själv hantera de fälla träden i egen takt går det bra. 

Städar ni efter er?

Vid bortforsling grovstädar vi alltid. Önskas uppsamling & rensopning av småkvist och sågspån fixar vi självklart detta. Vid stubbfräsning lämnas normalt flis och jord kvar på plats om inget annat avtalas.

 Vad kostar det att fälla ett träd?

Priset påverkas av en rad olika faktorer. Går trädet att fälla helt? Är trädet rakt eller har det kraftig lutning? Är det ett eller flera träd som skall fällas? Finns det hus eller ledningar i vägen? Skall ris och stam transporteras bort? Är det nära till väg för hämtning eller måste maskin användas för utkörning? En första fingervisning kan du få genom att skicka bilder som visar trädet/trädens läge via vårat kontaktformulär. Vi svara normalt inom 24h.

Påverkas priset om vi vill ta ner flera träd?

Ja, flera träd innebär oftast ett lägre pris per träd då etableringskostnad inte tillkommer.

 Kan vi förbereda på tomten för att underlätta när träden skall fällas?

Ja, har du möjlighet att plocka undan lösa föremål som kan vara i vägen vid fällning eller beskärning underlättar detta. Det kan röra sig om utemöbler, cyklar eller trädgårdsbelysning. Har vi andra önskemål meddelar vi alltid detta i god tid så du hinner förbereda.

 Kan vi sälja virket från vår tomt?

Ja, ibland är detta aktuellt, Men; För att sälja träden som timmer eller massaved krävs att träden är fria från ex spik, metaller och liknande. Tomtträd har ofta spår av tvättlinor, krokar eller spik från fågelholkar i delar av stammen vilket gör att de vrakas (underkänns) av sågverken. Vid större tomfällningar kan försäljning av ris och stamdelar för flisning oftast bekosta en del av transportkostnaden. Antalet träd, dess storlek och sort styr vad som är bästa lösningen. Vi har kontakt med virkesköpare verksamma i vårt område som kan bistå vid virkesköp.

Erbjuder ni någon sorts finansieringslösning för privatpersoner?

Vi erbjuder normalt 30 dagars kredit för både företag och privatpersoner. Finns önskemål om uppdelad betalning eller längre kredittid går detta alltid att lösa. Vi hanterar normalt inte kontanter utan du får en faktura per e-post. Vill du betala med kort går det att lösa.

Kan vi använda RUT eller ROT avdrag för trädfällning? 

Ja, from. 1 augusti 2016 ger flera av våra tjänster rätt till rutavdrag.

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • beskärning, Trädfällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.


> Kontakta oss redan idag för kostnadsfri offert