Stubbfräsning

När trädet väl är fällt blir det en stubbe kvar. I bebyggd miljö och på villatomter är det ett bra val att direkt fräsa bort stubben för att få en lättskött yta för exempelvis ny gräsmatta, återplantering av ett nytt träd eller annan plantering. Stubbfräsning är det absolut smidigaste sättet att få bort stubbar och ger så gott som inga markskador på ex. gräsmattor. Vi har två olika stubbfräsar och klarar av alla stubbar även i trånga miljöer. Självklart fräser vi bort även äldre stubbar från tidigare trädfällning.

Vi utför stubbfräsning i Norrköping, Linköping och övriga Östergötland, Sörmland & Småland.

Vad kostar stubbfräsning?


Vi debiterar normalt per dm i marknivå inkl ev stora rotben. Är Stubben inte cirkelrund mät två mått i vinkel och ta ett snittmått. Fler stubbar på samma adress/inom samma område ger ALLTID lägre pris. 


Hur skall vi mäta för att få fram rätt mått på våra stubbar?


Mät medeldiametern i marknivå inklusive ev grova synliga rotben. Stubbens mått vid kapnivå är till 99% betydligt mindre än marknivå (med undantag för små äppelträd). 


Vad vinner vi på att fräsa bort stubbarna?

Stubbar i trädgård eller gräsmattan begränsar användandet av din trädgård och försvårar gräsklippning. Låter du oss fräsa bort dina stubbar finns det goda förutsättningar att återställa gräsmattan eller göra nya planteringar där trädet en gång stod. 


Kan ni fräsa gamla stubbar?


Ja, det går bra. Det är aldrig för sent att fräsa en stubbe. Vi kan även fräsa bort rötter och stubbar från häckar och buskar. 

 

 

 

 


Hur djupt går er stubbfräs?


Vid normal fräsning av stubbe på gräsmatta går vi ner så pass mycket att det lätt går att anlägga en plan yta. Önskas djupare fräsning går det att lösa. 


Kan vi förbereda tomten så det underlättar när ni skall fräsa våra stubbar?


Vår stubbfräs kräver ca 1 meter i bredd för att passera fritt. Ligger det ex. stenplattor/sten runt stubben är det bra om dessa avlägsnas innan fräsning. Har ni el eller fiberkabel i marken är det bra om ni informerar oss om detta INNAN fräsning.

 

 

Kan vi använda RUT eller ROT avdrag för stubbfräsning? 

Ja, from. 1 augusti 2016 ger flera av våra tjänster rätt till rutavdrag.

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • beskärning, Trädfällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, Stubbfräsning och vedkapning.


> Kontakta oss redan idag för kostnadsfri offert