Ta det försiktigt med stormfälld skog

  • stormfälldskog
  • STORMFÄLLDSKOG2

Efter senaste tidens stormar ligger mycket stormfälld skog. Träd som ofta ligger i spänn, lutar och bjuder på andra utmaningar än  rakt stående träd. Vi vill uppmana till stor försiktighet med dessa träd! Saknar ni erfarenhet och utrustning för att hantera era träd är vårt råd att söka hjälp av någon som kan.
Känner ni er osäkra på hur ni ska ta hand om era träd är ni välkomna att kontakta oss redan idag