Vanliga frågor Trädvård & Beskärning

Varför beskär man träd?
Träd som växer till skogs beskärs normalt inte. I bebyggd miljö men hus, människor & bilar hamnar träden ibland i konflikt vilket kan bero på exempelvis behov av fri höjd för trafik, träd som skuggar eller träd som ”blivit för stora”.

Vi upplever att några av våra träd tar för mycket ljus men vill inte ta bort dem helt, vad kan ni göra?
Med varsam beskärning i trädets krona eller höjning av kronan går det att göra mycket för exempelvis sikt eller ljusinsläpp.

Vi har flera stora träd som blivit för stora och som vi vill ta ner i höjdled till hälften, kan ni hjälpa oss?
Vi avråder alltid från topp-kapning eller stympning av träd. Kraftig topp-kapning skapar fula träd som blir känsliga för sjukdom och som skapar mängder med snabbväxande skott som oftast fäster dåligt på stammen vilket i sin tur skapar nya problem. Toppkapade träd kräver återkommande beskärning vilket i slutänden blir mer kostsamt. Det går INTE att göra ett stort träd till ett litet.

Det finns olika åtgärder som kan lösa ditt problem. Är sikten skymt räcker det kanske med att ta bort lämpliga grenar eller gallra ur kronan på trädet. Vill du ha in mer ljus kan kronan gallras ut på mindre grenar. Många små snitt är skonsammare för trädet än ett stort. 20-25% av kronan kan tas bort vilket gör mycket för ljusinsläpp. Är du orolig för att trädet eller toppen skall blåsa ner kan toppen gallras ut vilket skapar mindre vindfång.

Hjälper inga beskärningsåtgärder och träden är för stora för sin plats rekommenderar vi nedtagning och nyplantering av lämpligare träd som redan från början kan formas med uppbyggnadsbeskärning.

När är det bäst att beskära träd?
Traditionellt beskär man främst fruktträd under vintern december t.o.m. mars. Detta beror främst på traditionen att trädgårdsmästare inte hade så mycket att göra under denna period. Det föll sig naturligt att passa på att beskära träden då.Anledningen till att inte beskära under våren är att saven stiger i träden. En skada i form av ett snitt gör att trädet blöder kraftigt och då mister näringsrik sav.

Idag visar nya rön att träden läker snitten bättre under den aktiva perioden av året, dvs under sommarmånaderna juli, augusti och september, de sk. JAS-månaderna. De allra flesta träd går alldeles utmärkt att beskära under JAS-månaderna även om man alltid bör utgå för trädets art och ta hänsyn till den lämpligaste beskärningstiden för just den arten.

Under hösten ställer sig trädet om till vinterläge. Det drar då tillbaka energi ner i rotsystemet. Beskärning under denna period försvårar denna process.

Stämmer det att det är förbjudet att fälla ekar?
Nej, det finns inget generellt förbud mot nedtagning av ekar. Däremot bör man noga överväga innan man tar ner en stor fin ek som oftast ger en fastighet karaktär och tar generationer att ersätta om ett nytt träd planteras.

Kan vi använda RUT eller ROT avdrag för några av era tjänster?
Skattereduktion medges inte för plantering av träd, trädbeskärning, stubbfräsning eller trädfällning.

Kontakta oss redan idag för kostnadsfri offert