Vanliga frågor

Vi har två träd som behöver fällas, hur gör vi?

I de flesta fall gör vi ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. På plats är det alltid lättare att bedöma hur jobbet skall göras, möjligheter att komma åt med maskiner osv. Efter detta tar vi fram en offert där det tydligt framgår vad jobbet innefattar och vad de olika delarna kostar. Bra för dig som kund då ni enkelt kan påverka slutpriset genom att göra vissa delar själva. När du bestämt dig skickar vi en orderbekräftelse med startdatum för jobbet efter dina önskemål. Vi håller dig informerad under arbetets gång hur det fortlöper och efter avslutat och godkänt jobb fakturerar vi jobbet.

Varför skall vi anlita ett företag för trädfällning?

Trädfällning är ett potentiellt farligt arbete som bör utföras av utbildad och erfaren personal. Anlitar du ett företag för trädfällning kan du räkna med att jobbet utförs professionellt med säkra och effektiva metoder. Företaget tar hänsyn till rådande förhållanden och är lyhörda för vad du som kund önskar. Anlitar du ett företag tar detta fullt ansvar för jobbet och dessutom ansvar om något går snett.

Minimikravet för företaget du anlitar till trädfällning bör vara Svenskt motorsågskörkort nivå AB, F-Skattsedel & ansvarsförsäkring. Innefattar jobbet avancerad trädfällning (dvs all fällning i bebyggelse) är utbildning inom detta såklart bra (Svenskt motorsågskörkort nivå C). Skall klättring och sektionsfällning utföras krävs utbildning i detta. De flesta företag uppfyller ovanstående och arbetar enligt Arbetsmiljöverkets normer och använder CE märkt utrustning. Som privatkund gäller Konsumenttjänstlagen.

Gör ni jobb till fast pris eller på löpande räkning?

Tydligt definierade jobb gör vi i de flesta fall till fast pris vilket uppskattas av våra kunder. Detta är vanligast. Större jobb som exempelvis omfattande tomtfällningar eller gallringar kan göras löpande med takpris, dvs vi uppskattar tidsåtgång som jobbet tar och detta blir vad jobbet maximalt kommer att kosta, går jobbet en dag snabbare betalar ni bara för arbetat tid, tar jobbet en dag längre än beräknat tar vi den kostnaden.

Har ni försäkringar?

Ja, vi har dels egen olycksfallsförsäkring som gäller både på marken och i luften (när vi klättrar). Viktigast för dig som kund är att vi har en ansvarsförsäkring som täcker sakskador upp till 10 miljoner SEK.

Kan ni såga upp trädet det i vedklampar?

Ja, vill du få trädet uppsågat i exempelvis 30cm kubbar för att lättare kunna hantera trädet eller för att det skall klyvas till ved ordnar vi självklart detta.

Kan ni fälla träden och så tar vi själva hand om allt ris och stockarna?

Ja, det går bra. Vid tomtfällningar med flera större träd vill vi starkt rekommendera att du lejer bort utkörning av ris och stockar för maskinell hantering. Det som med maskin tar en dag att köra ut kan ta månader (eller år) att hantera manuellt för en ovan. Ett arbete som dessutom kan bli farligt om träden är fällda i en hög. I slutänden kan det bli billigare att redan från början ta med kostnad för utkörning med maskin. Det är självklart du som kund som väljer. Vill du själv hantera de fälla träden i egen takt går det bra.

Städar ni efter er?

Vid bortforsling grovstädar vi alltid med griplastare. Önskas uppsamling & rensopning av småkvist och sågspån fixar vi självklart detta om ni beställer detta. Vid stubbfräsning lämnas normalt flis och jord kvar på plats om inget annat avtalas.

Vad kostar det att fälla ett träd?

Priset påverkas av en rad olika faktorer. Går trädet att fälla helt? Är trädet rakt eller har det kraftig lutning? Är det ett eller flera träd som skall fällas? Finns det hus eller ledningar i vägen? Skall ris och stam transporteras bort? Är det nära till väg för hämtning eller måste maskin användas för utkörning? En första fingervisning kan du få genom att skicka bilder som visar trädet/trädens läge via vårat kontaktformulär. Vi svara normalt inom 24h.

Påverkas priset om vi vill ta ner flera träd?

Ja, flera träd innebär oftast ett lägre pris per träd då etableringskostnad inte tillkommer.

Kan vi förbereda på tomten för att underlätta när träden skall fällas?

Ja, har du möjlighet att plocka undan lösa föremål som kan vara i vägen vid fällning eller beskärning underlättar detta. Det kan röra sig om utemöbler, cyklar eller trädgårdsbelysning. Har vi andra önskemål meddelar vi alltid detta i god tid så du hinner förbereda.

Kan vi sälja virket från vår tomt?

Ja, ibland är detta aktuellt, Men; För att sälja träden som timmer eller massaved krävs att träden är fria från ex spik, metaller och liknande. Tomtträd har ofta spår av tvättlinor, krokar eller spik från fågelholkar i delar av stammen vilket gör att de vrakas (underkänns) av sågverken. Vid större tomfällningar kan försäljning av ris och stamdelar för flisning oftast bekosta en del av transportkostnaden. Antalet träd, dess storlek och sort styr vad som är bästa lösningen. Vi har kontakt med virkesköpare verksamma i vårt område som kan bistå vid virkesköp.

Erbjuder ni någon sorts finansieringslösning för privatpersoner?

Vi erbjuder normalt 30 dagars kredit för både företag och privatpersoner. Finns önskemål om uppdelad betalning eller längre kredittid går detta alltid att lösa. Vi hanterar normalt inte kontanter utan du får en faktura per e-post. Vill du betala med kort går det att lösa.

Vad använder ni för utrustning när ni klättrar?

Vi använder väl beprövade tekniker med hög säkerhet. Vid nedtagning av hela träd använder vi normalt klättersele, dubbla säkringspunkter och stegjärn för att obehindrat kunna röra oss runt i trädet oavsett hur mycket grenar trädet har. Vid klättrande beskärning använder vi inte stegjärn vilket skadar trädet.

Är det inte lättare med skylift?

Jo, vissa jobb är lättare med skylift. Exempelvis träd i mycket dålig kondition där vi bedömer att det är för farligt att klättra. De flesta träd går dock bra att klättra med de metoder vi använder. Vi kan mycket snabbt förflytta oss runt i trädet på ett sätt som inte går med skylift. Vi behöver inte heller någon uppställningsyta under eller i närheten av trädet.

Varför kostar sektionsfällning mer än vanlig trädfällning?

Sektionsfällning och nedmontering av träd kräver andra kunskaper, annan utrustning och mer tid är fällning från marken. Klättrande trädfällning och trädvård skall alltid göras av minst två personer, en klättrare och en markman. Detta dels för säkerheten i trädet men även för full koll på vad som händer i trädets närområde på marken. Markmannen tar dessutom hand om grenar osv under arbetets gång.

Hur höga träd kan ni klättra i?

Vi har inget höjdbegränsning. Rep och utrustning kan anpassas efter behoven.

Vi har ett träd som står väldigt illa till med ont om plats, går det att ta ner ett träd som detta?

Ja, till 99% säkerhet kan vi på ett säkert och kontrollerat sätt montera ner ditt träd. Med väl beprövad repteknik kan vi fira ner bit för bit, allt från minsta kvist till stora grenar och delar av stammen. Är utrymmet under trädet begränsat bygger vi en linbana. Uttryck som ”Allt går” eller ”Inga träd är omöjliga” kan låta slitet men låter du oss göra jobbet enligt utprövade metoder fixar vi även detta träd. Kontakta oss via kontaktformuläret, gärna med en bild på trädet och omgivningen så återkommer vi med förslag på åtgärd.

Varför sågar ni inte från en vanlig stege, det måste gå mycket fortare?

Alla som någon gång testat att såga stora grenar eller hela träd ståendes på stege med motorsåg och utan fungerande säkring kan nog intyga att det är ett vanskligt och ibland livsfarligt skådespel. Grenen eller träddelen du sågar av svingar lätt undan stegen med ofrivillig flygtur som följd. Med motorsåg i handen dessutom.

Vad kostar stubbfräsning?

Vi debiterar normalt per dm i marknivå inkl ev stora rotben. Är Stubben inte cirkelrund mät två mått i vinkel och ta ett snittmått. Fler stubbar på samma adress/inom samma område ger ALLTID lägre pris.

Hur skall vi mäta för att få fram rätt mått på våra stubbar?

Mät medeldiametern i marknivå inklusive ev grova synliga rotben. Stubbens mått vid kapnivå är till 99% betydligt mindre än marknivå (med undantag för små äppelträd).

Vad vinner vi på att fräsa bort stubbarna?

Stubbar i trädgård eller gräsmattan begränsar användandet av din trädgård och försvårar gräsklippning. Låter du oss fräsa bort dina stubbar finns det goda förutsättningar att återställa gräsmattan eller göra nya planteringar där trädet en gång stod.

Kan ni fräsa gamla stubbar?

Ja, det går bra. Det är aldrig för sent att fräsa en stubbe. Vi kan även fräsa bort rötter och stubbar från häckar och buskar.

Hur djupt går er stubbfräs?

Vid normal fräsning av stubbe på gräsmatta går vi ner så pass mycket att det lätt går att anlägga en plan yta. Önskas djupare fräsning går det att lösa.

Varför beskär man träd?

Träd som växer till skogs beskärs normalt inte. I bebyggd miljö men hus, människor & bilar hamnar träden ibland i konflikt vilket kan bero på exempelvis behov av fri höjd för trafik, träd som skuggar eller träd som ”blivit för stora”.

Vi upplever att några av våra träd tar för mycket ljus men vill inte ta bort dem helt, vad kan ni göra?

Med varsam beskärning i trädets krona eller höjning av kronan går det att göra mycket för exempelvis sikt eller ljusinsläpp.

Vi har flera stora träd som blivit för stora och som vi vill ta ner i höjdled till hälften, kan ni hjälpa oss?

Vi avråder alltid från topp-kapning eller stympning av träd. Kraftig topp-kapning skapar fula träd som blir känsliga för sjukdom och som skapar mängder med snabbväxande skott som oftast fäster dåligt på stammen vilket i sin tur skapar nya problem. Toppkapade träd kräver återkommande beskärning vilket i slutänden blir mer kostsamt. Det går INTE att göra ett stort träd till ett litet.

Det finns olika åtgärder som kan lösa ditt problem. Är sikten skymt räcker det kanske med att ta bort lämpliga grenar eller gallra ur kronan på trädet. Vill du ha in mer ljus kan kronan gallras ut på mindre grenar. Många små snitt är skonsammare för trädet än ett stort. 20-25% av kronan kan tas bort vilket gör mycket för ljusinsläpp. Är du orolig för att trädet eller toppen skall blåsa ner kan toppen gallras ut vilket skapar mindre vindfång.

Hjälper inga beskärningsåtgärder och träden är för stora för sin plats rekommenderar vi nedtagning och nyplantering av lämpligare träd som redan från början kan formas med uppbyggnadsbeskärning.

När är det bäst att beskära träd?

Traditionellt beskär man främst fruktträd under vintern december t.o.m. mars. Detta beror främst på traditionen att trädgårdsmästare inte hade så mycket att göra under denna period. Det föll sig naturligt att passa på att beskära träden då.Anledningen till att inte beskära under våren är att saven stiger i träden. En skada i form av ett snitt gör att trädet blöder kraftigt och då mister näringsrik sav.

Idag visar nya rön att träden läker snitten bättre under den aktiva perioden av året, dvs under sommarmånaderna juli, augusti och september, de sk. JAS-månaderna. De allra flesta träd går alldeles utmärkt att beskära under JAS-månaderna även om man alltid bör utgå för trädets art och ta hänsyn till den lämpligaste beskärningstiden för just den arten.

Under hösten ställer sig trädet om till vinterläge. Det drar då tillbaka energi ner i rotsystemet. Beskärning under denna period försvårar denna process.

Stämmer det att det är förbjudet att fälla ekar?

Nej, det finns inget generellt förbud mot nedtagning av ekar. Däremot bör man noga överväga innan man tar ner en stor fin ek som oftast ger en fastighet karaktär och tar generationer att ersätta om ett nytt träd planteras.

Kan vi använda RUT eller ROT avdrag för några av era tjänster?

Ja, from. 1 augusti 2016  ger flera av våra tjänster rätt till RUTavdrag.

  • Häck– och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • Klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.